TIKKURILAN KODINKONEHUOLTO

Vantaa, Sipoo, Tuusula, Kerava, Järvenpää

TILAA HUOLTOMIES LÄHELTÄSI

TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Espoon Kodinkonehuolto Oy (Y-tunnus: 2450800-1)
Miilukorventie 2
02740 ESPOO

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jari Suono
jari.suono@ekkh.fi
puh.  09 250 5700

REKISTERIN NIMI

Espoon Kodinkonehuolto Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tarkoitus on Espoon Kodinkonehuolto Oy:n asiakkuuden hallinta sekä tuotetakuutietojen ylläpito. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja tuotevalikoiman kehittämiseen, laskutukseen sekä asiakkaille tiedottamiseen. Tietoja voidaan käyttää asiakkaan suostumuksella myös markkinointiin, mainontaan, suoramarkkinointiin ja mainonnan kohdistamiseen asiakkaalle. Asiakas voi kieltää suoramarkkinoinnin.

Espoon Kodinkonehuolto Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään Espoon Kodinkonehuolto Oy:n verkkosivuilla asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Yrityksen nimi
  • Laskutusosoite
  • Toimitusosoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Maksutavat
  • Toimitustiedot
  • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot. Lisäksi käytetään muita saatavissa olevia lähteitä soveltuvan ja sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Espoon Kodinkonehuolto Oy:n ulkopuolelle tai EU:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Espoon Kodinkonehuolto Oy:n myöntämää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Asiaton pääsy rekisteriin on estetty tehokkaalla fyysisellä ja teknisellä suojauksella.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Tiedot saa rekisteristä kerran vuodessa maksutta kirjallisella Espoon Kodinkonehuolto Oy:n toimistoon toimitetulla pyynnöllä. Pyyntö tulee suorittaa Espoon Kodinkonehuolto Oy:n toimistoon toimitetulla kirjallisella pyynnöllä. Pyynnön tulee sisältää pyynnön suorittajan yksilöintitiedot sekä pyynnön tekijän omakätinen allekirjoitus. Pyynnön käsittelyn jälkeen tiedot toimitetaan erikseen sovitulla tavalla.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee suorittaa Espoon Kodinkonehuolto Oy:n toimistoon toimitetulla kirjallisella pyynnöllä. Pyynnön tulee sisältää pyynnön suorittajan yksilöintitiedot sekä pyynnön tekijän omakätinen allekirjoitus.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietoja käyttäminen markkinointiin, mainontaan, suoramarkkinointiin ja mainonnan kohdistamiseen asiakkaalle. Espoon Kodinkonehuolto Oy:n lähettämän uutiskirjeen voi peruuttaa sähköpostin lopussa olevasta peruutuslinkistä.